Nové otázky do systému eTesty

Závěrečná zkouška žadatelů o řidičské oprávnění skupiny „B“ se aktuálně skládá z teoretického závěrečného testu prováděného na počítačové technice a praktické závěrečné zkoušce v reálném silničním provozu.


Praktická zkouška z jízdy v podstatě okamžitě reaguje na nové dopravní značení, změnu dopravní infrastruktury, technologický vývoj vozidel a další aspekty, protože se koná v reálných silničních vozidlech ve skutečném silničním provozu. Oproti tomu je teoretická zkouška absolutně závislá na předem připravených otázkách, které se automaticky generují z jednotlivých košů pro zkoušku žadatele o řidičské oprávnění. Aktuálně tzv. Věstník dopravy obsahuje 855 otázek. 

Asociace autoškol dlouhodobě prosazuje myšlenku, že zkvalitněním obou částí závěrečné zkoušky dojde i k samotnému zkvalitnění připravovaných autoškol i samotné přípravy v autoškolách. 

Již cca od roku 2016 se zabýváme myšlenkou zvýšení a obohacení tzv. základního balíku zkušebních otázek, tak aby ideálně obsahoval a navazoval na znalosti zákona č. 361/2000 Sb. i dalších navazujících předpisů k řízení motorových vozidel. 

V roce 2021 se nám podařilo zahájit projekt tvorby nových testových otázek. Projekt Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění ve formě HAZARD PERCEPTION VIDEOSEKVENCE přinese do zkoušek žadatelů nejenom nové otázky, ale i nový pohled celou formu otázek, protože se u zkoušek poprvé objeví tzv. Dynamické dopravní situace. 

Celkem zvýšíme objem Věstníku dopravy o nových 120 otázek z kterých 20 bude v nové dynamické podobě.  

Vyzkoušejte si, zda znáte správné odpovědi první sadu nových otázek a zároveň nezapomeňte seznámit s novými testovými otázkami Vaše žáky. Velmi pravděpodobně se s nimi již od cca 15.10.2021 setkají u svých závěrečných zkoušek!