Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Ve vyobrazené dopravní situaci musí řidič vozidla z výhledu

A
umožnit vyjetí autobusu ze zastávky.
B
zastavit a pokračovat v jízdě až po vyjetí autobusu ze zastávky, aby se předešlo střetu s chodci, kteří mohou vyběhnout zpoza autobusu do vozovky.
C
přizpůsobit své chování a rychlost vozidla tak, aby mohl včas reagovat na případné vběhnutí chodců zpoza autobusu do vozovky