Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Provedl řidič nákladního vozidla ve vyobrazené dopravní situaci odbočení vlevo bezpečně a v souladu s pravidly silničního provozu?

A
Ne, měl omezený přímý výhled způsobený protijedoucím vozidlem odbočujícím vlevo a zároveň nezohlednil délku svého vozidla.
B
Ne, měl omezený přímý výhled způsobený protijedoucím vozidlem odbočujícím vlevo. Délku vozidla zohlednit nemusel.
C
Ano, řidič nákladního vozidla měl dostatečný rozhled a při odbočení neomezil ani neohrozil protijedoucího řidiče vozidla z výhledu.