Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Jak se musí ve vyobrazené dopravní situaci zachovat řidič vozidla z výhledu v místě označeném bílou klikatou čárou na vozovce za dopravní značkou ,,Chodci”?

thumbnail
A
Musí zde projíždět se zvýšenou opatrností a přizpůsobit rychlost jízdy zvýšenému pohybu chodců.
B
Musí kvůli zvýšenému pohybu chodců jet v bezpečném odstupu od kraje vozovky. Povinný odstup od kraje vozovky je vyznačen bílou klikatou čárou na vozovce.
C
Musí umožnit chodcům, aby v tomto místě přešli vozovku a to zpomalením nebo i zastavením vozidla.