Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla:

A
řidič červeného vozidla nesplnil povinnost vytvořit prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní jízdy z důvodu kolony stojících a pomalu jedoucích vozidel.
B
řidiči všech vozidel mají povinnost se zařadit co nejvíce vlevo, aby při pravém okraji komunikace vytvořili prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní jízdy z důvodu kolony stojících a pomalu jedoucích vozidel.
C
jsou řidiči vozidel povinni vytvořit prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní jízdy až v okamžiku jeho příjezdu.