Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Ve vyobrazené dopravní situaci:

A
cyklista porušil pravidla silničního provozu, protože nedodržel minimální bezpečný boční odstup 1,5 m od zaparkovaných vozidel.
B
nesmí cyklista vyjet z jízdního pruhu pro cyklisty z důvodu vyhýbání se překážce a musí jet takovou rychlostí, aby před ní stačil zastavit
C
by měli řidič vozidla z výhledu i cyklista předvídat možnost otevření dveří do vozovky vzhledem k vystupující osobě z vozidla na chodník