Otázky jsou seřazeny dle kódu
Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích.

Spustťe animaci tlačítkem PLAY (kliknutím na video). Pozorně sledujte situaci. Následně odpovězte na otázku.

Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou:

A
může motocyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
B
může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
C
může motocyklista tato vozidla předjíždět nebo objíždět, pokud je mezi vozidly dostatek místa.