otázka 122 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h: A
Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h: B
Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h: C