otázka 252 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení? A
Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení? B
Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení? C