otázka 277 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit: