otázka 287 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost? A
Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost? B
Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost? C