otázka 319 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Pokud není dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost" dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič v obci rychlostí nejvýše: