otázka 43 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Řídit motorové vozidlo určené pro přepravu osob, s dvaceti místy k sezení, jehož maximální přípustná hmotnost je 8.000 kg, pouze na základě řidičského oprávnění skupiny C: