otázka 437 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h: