otázka 907 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

Která značka nepatří do skupiny značek výstražných? A
Která značka nepatří do skupiny značek výstražných? B
Která značka nepatří do skupiny značek výstražných? C