otázka 910 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Která značka zakazuje stání?

Která značka zakazuje stání? A
Která značka zakazuje stání? B
Která značka zakazuje stání? C