otázka 928 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou "Žluté zkřížené čáry", pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?

Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou "Žluté zkřížené čáry", pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?