otázka 929 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost"?"

Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost"?"