otázka 930 z 950

Soubor všech otázek
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Řidič jedoucí po komunikaci označené touto dopravní značkou mimo obec, může jet rychlostí nejvýše :

Řidič jedoucí po komunikaci označené touto dopravní značkou mimo obec, může jet rychlostí nejvýše :