otázka 1 z 30

Nové otázky - září 2022
Otázky jsou seřazeny dle pořadí

Pomocí odkazů zobrazených níže se můžete pohybovat v rámci lekce mezi otázkami na vybraných pozicích. K otázkám mimo zobrazené pořadí se dostanete postupným průchodem od otázky s nižším číslem.

Můžete jako řidič motorového vozidla z výhledu zastavit u okraje vozovky na dobu nezbytně nutnou k vystoupení spolujezdce?

Můžete jako řidič motorového vozidla z výhledu zastavit u okraje vozovky na dobu nezbytně nutnou k vystoupení spolujezdce?